Tomasz Piasecki

Syn Tomasza Mieszkał w Poświętnem.

Do oddziału wstąpił razem z bratem Marianem Piaseckim (ur. 8 sierpnia 1918). W oddziale od 15 stycznia 1940 roku. Kiedy Niemcy przyszli 9 maja 1940 roku aresztować Mariana, pomylili się i chcieli zatrzymać Tomasza. Próbował uciec i został zastrzelony. Pochowany został na cmentarzu w Poświętnem.

Źródło: 
1.Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 302. 
2. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI s. 105. 
3. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986, s. 42. 

Akt zgonu Tomasza Piaseckiego: