Marian Piasecki

Syn Tomasza. Brat Tomasza Piaseckiego. Mieszkał w Poświętnem. Służył w piechocie. Do Oddziału wstąpił w Anielinie około 15 stycznia 1940 roku. 30 kwietnia, razem z Józefem Matuszczakiem, opuścił Poświętne w obawie przed aresztowaniem. Zatrzymani przez Niemców przenosili zwłoki majora Hubala przewiezione furmanką z Anielina na samochód ciężarowy stojący nieopodal kapliczki św. Jana w Poswiętnem. Kilka miesięcy później, 1 czerwca 1940 roku, zamiast niego Niemcy chcieli aresztować Tomasza, jednak ten spróbował im się wyrwać i został zastrzelony. Marianowi udało się uciec. Źródła: 1.Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 302; 2. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI s. 105; 3. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986 r., s. 42; 4. M. Derecki, Tropami majora Hubala, Lublin 1981, s. 109.