Stanisław Piątkowski

W OWWP do 30 kwietnia 1940 r.