Marian Czesław Pietras "Lis"

Strzelec. (Biogram w opracowaniu)

Urodził się w 1923 r. Mieszkał w Chlewiskach. Do OWWP wstąpił w Hucisku w marcu 1940 r. Po rozwiązaniu OWWP służył w ZWZ i AK placówka w Chlewiskach.

Druga połowa sierpnia - początek listopada 1943 r. służył w II plutonie (Oddział "Wilka") II Zgrupowania Partyzanckiego "Robota". Później d-ca drużyny w II batalionie 3. pp leg. AK. Po wojnie mieszkał w Pułtusku. Zmarł w 2001 r.

 

 

Źródło:
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r., s. 302.
2. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2008, t V s. 69.
3. L. Zduńczyk, "Trędowaty" z Pułtuska, "Sedno", nr 27, s. 6-7.