Antoni Piotrowski

Kapral

W OWWP od lutego do 25 czerwca 1940 r.

Aresztowany w czerwcu 1943 r.

Przebywał w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie.