Antoni Piotrowski

Kapral W OWWP od lutego do 25 czerwca 1940 r. Aresztowany w czerwcu 1943 r. Przebywał w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie.