Władysław Raczyński "Burza"

Szeregowy

W OWWP od lutego do 13 marca 1940 r.

 

 

 

 

Źródło:
1. J. Maciążek, Życiorys, s.2; 
2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 303; 
3. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI s. 128.