Władysław Raczyński "Burza"

Szeregowy W OWWP od lutego do 13 marca 1940 r. 1. J. Maciążek, Życiorys, s.2; 2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 303; 3. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI s. 128.