Piotr Rurarz

Pochodził z Niekłania (ewentualnie z Wielkiej Wsi). Do oddziału dołączył w Hucisku razem z Adamem Domagałą. Później prawdopodobnie służył w Placówce AK Niekłań. Źródła: 1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 304; 2. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. V s. 85, 101, t. VI s. 132; 3. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986 r., s. 59.