Edmund Zakrzewski „Wysoki”

Edmund Zakrzewski „Wysoki” urodził się 18 czerwca 1921 roku w Opocznie. Matka Cecylia Zakrzewska z d. Kozerawska była gospodynią domową licznej rodziny składającej się z 10 osób, w której Edmund był najmłodszym dzieckiem. Ojciec Stanisław pracował, jako robotnik w stolarni. 

Mając 7 lat Edmund zaczął uczęszczać do Szkoły Podstawowej nr 1 w Opocznie, którą ukończył w 1936 r. Następnie chodził do Szkoły Zawodowej, w której nauka trwała 3 lata. W tym czasie przeszedł 3-letnie przeszkolenie przysposobienia wojskowego, które ukończył, w 1939 r. z wynikiem dobrym. 

28 sierpnia 1939 r. otrzymał zawiadomienie mobilizacyjne i został powołany do jednostki samoobrony (ochrona mostów kolejowych) na trasie Koluszki – Skarżysko-Kamienna. Po wkroczeniu do Polski wojsk niemieckich został skierowany na wschodnie rubieże kraju, skąd powrócił do Opoczna w październiku 1939 r. 
W styczniu 1940 r. wstąpił, jako ochotnik do oddziału mjr. Hubala, który stacjonował w tym czasie w Gałkach. Po przyjęciu do oddziału został przydzielony do plutonu piechoty, którym dowodził ppor. Józef Wüstenberg. Po częściowej demobilizacji 13 marca 1940 r. powrócił do Opoczna, gdzie ciężko zachorował na zapalenie płuc. Gdy powrócił do zdrowia wstąpił do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie. W tym samym czasie działał, jako łącznik ZWZ na terenie powiatu opoczyńskiego. 

Po zakończeniu wojny podjął pracę w Państwowej Centrali Handlowej w Opocznie gdzie pracował, jako magazynier, aż do czasu likwidacji tej jednostki, która nastąpiła w 1952 r. 

Odznaczenia: 
1. Złoty Krzyż Zasługi 
2. Krzyż Partyzancki 
3. Medal Zwycięstwa i Wolności 
4. Odznaka „Za Zasługi dla Kielecczyzny” 
5. Odznaka Klubu Hubalczyków. 

Źródło: 
1. Ankieta osobowa Edmunda Zakrzewskiego ze zbiorów Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Oddział w Opocznie. 
2. Zbiory rodzinne. 
3. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 308. 
4. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI 183.