Ignacy Sadowski

W OWWP od 25 marca do 5 kwietnia 1940 r.