Władysław Sidor

Szeregowy

W OWWP od 25 marca do 15 kwietnia 1940 r.