Ludwik Sikora "Lutek"

W oddziale od października 1939 r. Żołnierz 39 DP.

We wrześniu 1939 r. walczył pod Zamościem, Suchą Wolą i Krasnobrodem. Na początku 1940 r., w rejonie leśnej wsi Hucisko wstąpił do oddziału majora Hubala.

 

 

 

 

Źródło: 
1. Lech Madej, Lasy przysuskie - Obława 1944, maszynopis; 
2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP majora Hubala, W-wa 1987, s. 304.