Józef Skorupa

Wg M. Szymańskiego do oddziału przyszedł z Gałek. Natomiast wg. J. Wroniszewskiego pochodził z Mechlina.

 

 

 

 

 

Źródło: 
1. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986 r., s. 44; 
2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 304; 
3. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. II s. 73, 80,81,86, 135, t. III s. 106, t. V s. 55, t. VI s. 139.