Wacław Skrzypek

W OWWP od lutego do 13 marca 1940 r.