Józef Snopkiewicz

Podporucznik Nauczyciel szkoły w Skłobach. W OWWP prawdopodobnie do 13 marca 1940 r. Zamordowany w Skłobach 11 kwietnia 1940 r.