Józef Snopkiewicz

Podporucznik

Nauczyciel szkoły w Skłobach.

W OWWP prawdopodobnie do 13 marca 1940 r.

Zamordowany w Skłobach 11 kwietnia 1940 r.