Ignacy Sobczyński

Młynarz z Fryszerki. W OWWP prawdopodobnie do 13 marca 1940 r. Przeprowadził oddział majora Hubala do zagajnika "Zacinki" pod Anielinem w nocy 30 kwietnia 1940 r.