Stasiak

W oddziale majora Hubala do 6 kwietnia 1940 r.