Jan Staśkiewicz

Urodzony 22.05.1922 roku. Zmarł w Radomiu 03.04.1998 roku. Pochowany na cmentarzu na Firleju - Radom.