Czesław Strzelecki

Pochodził z Rzucowa. Do oddziału dołączył w Hucisku. Źródła: 1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 305; 2. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. V s. 69, t. VI s. 151; 3. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986 r., s. 59.