Czesław Strzelecki

Pochodził z Rzucowa.

Do oddziału dołączył w Hucisku.

 

 

 

 

Źródło:
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 305;
2. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. V s. 69, t. VI s. 151;
3. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986 r., s. 59.