Suchodolski "Fronia"

Kapral zawodowy D-ca drużyny.

Służył w 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce razem z plutonowym Zakrzewskim. W oddziale majora Hubala od września 1939 roku. Urlopowany w grudniu 1939 nie powrócił do Oddziału.

 

 

 

Źródło:
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 126.
2. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. II 37, 67, t. VI s. 151;
3. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986 r., s. 21,29.