Stanisław Szaruga

Kapral zawodowy piechoty WP.

Pochodził z Poświętnego. Przed wojną był strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Zginął w czasie bombardowania radzieckiego na Poświętne 17 stycznia 1945r. Nie występuje w innych opracowaniach.

 

 

 

Źródło:
1. http://www.poswietne.pl/