Stanisław Szaruga

Kapral zawodowy piechoty WP Pochodził z Poświętnego. Przed wojną był strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Zginął w czasie bombardowania radzieckiego na Poświętne 17 stycznia 1945r. Nie występuje w innych opracowaniach. Źródła: 1. http://www.poswietne.pl/