Jerzy Szkodziński "Sokół"

Ułan

W oddziale od 27 października 1939 r.