Jerzy Sztajgierwald "Rozłóg"

Podchorąży. Zastępca dowódcy plutonu

Urodził się 15 lutego 1914 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. W lutego 1940 roku wstąpił do OWWP. Po częściowej demobilizacji oddziału od 13 marca 1940 r. rozkazem KG ZWZ skierowany został do Obwodu Radom-Miasto i tam pełnił funkcję oficera łącznikowego pod ps. "Rozłóg". Był oficerem szkoleniowym na placówkach: Wieniawa, Wolanów, Mniszek, Łaziska, Przytyk, Zakrzew. Równocześnie był komendantem i jednym z wykładowców w Konspiracyjnej Szkole Podchorążych w Młynku-Soszyn. W ramach przygotowań do akcji "Burza" dowodził utworzonym oddziałem partyzanckim organizacyjnie wchodzącym w skład 72 pp AK. Podczas letniej koncentracji i utworzenia Kieleckiego Korpusu AK, w marszu na pomoc walczącej Warszawie wraz ze swoją kompanią prowadził działania rozpoznawcze nad Pilicą, w rejonie lasów Brudzewice. Na rozkaz por. Edmunda Mickiewicza ps. Zryw" wraca do lasów przysuskich. W drodze powrotnej kompania stacza dwa ciężkie boje z oddziałami Niemców i Własowców. Dnia 5 września 1944 roku zostaje dowódcą 6 kompanii III batalionu 2 pp. Leg. Stacza ciężkie boje pod Chęcinami, Małogoszczą oraz w Rejonie Radomia i Krasowa. Po wojnie w obawie przed aresztowaniem często zmieniał miejsce zamieszkania. Odznaczony został Krzyżem Virtuti Militari. W kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu znajduje się tablica poświęcona Jerzemu Sztajgerwaldowi ps. "Rozłóg", "Prawdzic", "Drut".

Źródło:
1. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. II-VI.
2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 306;
3. J. Belniak-Kirschner, Żołnierze „Jodły”, Warszawa 2005, s. 186;
4. W. Borzobohaty, „Jodła”, Warszawa 1984, 38, 106, 110, 113, 115-117, 271, 277, 292, 329, 345, 380, 385.