Jan Szuflik

Prawdopodobnie pochodził z Furmanowa. Do oddziału dołączył w Hucisku.

U Marka Szymańskiego występuje pod nazwiskiem Szlufik.

 

 

 

 

Źródło:
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 306;
2. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI 157;
3. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986 r., s. 59.