Wiktor Schwengler

Pochodził z Leszna w poznańskim. Do OWWP trafił przez Tomaszów Mazowiecki. 1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 306; 2. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI s. 158; 3. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986 r., s. 108.