Marian Tarkowski

Plutonowy

Syn Jana i Kazimiery. W OWWP od lutego do 30 marca 1940 r. Podczas powrotu z patrolu z Wandowa, 30 marca 1940 roku, został ranny i do oddziału już nie powrócił. Od czerwca 1943 r. d-ca 1. plutonu 25 pp AK pod pseudonimem "Trojan". Zginął z wyroku Sądu Podziemnego w grudniu 1943 r.