Marian Tomczak "Bystry"

Urodził się 22 lipca 1920 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Syn Mariana i Józefy.

W OWWP od lutego do 13 marca 1940 r. Później walczył w oddziale partyzanckich 25 pp. AK, pod dowództwem Bończy. Zmarł 6 listopada 1982 roku i pochowany został na cmentarzu w Tomaszowie Mazowieckim (kw. 17).

 

 

 

 

Źródło:
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 306;
2. Dzieje 25 pp Armii Krajowej, praca zbior. pod red. M. Kopa, Łódź 2001, s. 164, 668;
3. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 75.