Tońko

Szeregowy W oddziale od stycznia do maja 1940 r.