Jan Tyczyński

Sekretarz gminy Radoszyce. Nawiązał kontakt z oddziałem majora Hubala w trakcie kiedy stacjonował on w Zychach. Otrzymał zadanie zbierania informacji o ruchach wojsk niemieckich, uzbrojeniu i liczebność nieprzyjaciela na terenie gminy. W styczniu dołączył do oddziału i przebywał w nim do 13 marca. Następnie przeszedł do konspiracji ZWZ/AK. Po aresztowaniu został przewieziony do Końskich. Tam był torturowany. Nikogo jednak nie wydał. Zwolniony z więzienia staraniem rodziny. Po zwolnieniu zamieszkał w Żarnowie, gdzie długo dochodził do zdrowia. Zmarł w Fałkowie w 1973 roku. Redakcja strony składa serdeczne podziękowania Panu Maciejowi Tyczyńskiemu za przekazane informacje.

 

 

 

Galeria:

Źródło:
1. Informacje przekazane przez Pana Macieja Tyczyńskiego.
2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 306;
3. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI s. 167.