Władysław Wilk

Podporucznik

Pochodził z Lelitkowa. Do oddziału zgłosił się w Długiej Brzezinie około 13 listopada 1939 r. za poręczeniem miejscowej organizacji. Po kilku dniach został zwolniony przez majora Hubala, ponieważ wyrażał niezadowolenie z niewypłacania żołdu. Później działał w placówce AK Niekłań.

 

 

 


Źródło:
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r. s. 117, 307.
2. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. V s. 85, 100, t. VI s. 174,