Aleksander Wiśniewski

Pochodził z Mechlina. W maju 1940 r. grupa działaczy komunistycznych z terenu powiatów: opatowskiego, kieleckiego, iłżeckiego, koneckiego i radomskiego powołała Zjednoczenie Robotniczo-Chłopskie. Na czele tej organizacji stanął b. działacz KPP Józef Jarosz („Jan"), późniejszy dowódca Okręgu Radom skiego AL. Jesienią 1940 r. do Zjednoczenia przystąpiła grupa hubalczyków z pow. koneckiego z Aleksandrem Wiśniewskim na czele. Od lipca 1941 objął on dowództwo dziesięcioosobowego oddziału partyzanckiego. Oddział działał na terenie powiatu koneckiego, a następnie przeszedł w Góry Świętokrzyskie, walcząc na terenie powiatu opatowskiego.

Źródło:
1. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986 r., s. 44;
2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 236, 307;
3, Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI s. 175;
4. S. Skwarek, Ziemia Niepokorna, Warszawa 1974, s. 216—217, 220;
5. J. Jarosz, Ze wspomnień dowódcy okręgu GL i AL,Warszawa 1962, s. 20-21;
6. S. Skwarek, Do końca wierni, Warszawa 1970, s. 20.