Stanisław Wojtarowicz

Kierownik szkoły w Mroczkowie. Do oddziału dołączył w Hucisku pod koniec marca 1940 roku. Członek ZWZ. Został aresztowany we wrześniu przez gestapo. Podczas rewizji znaleziono ukrywaną w szkole broń. Zmarł w czasie śledztwa w Kielcach 11 grudnia 1941 roku.

Źródło:
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 307;
2. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI s. 178;
3. B. Sasal-Sadowska, W poszumie lasów koneckich, Kraków 1983 r., s. 112, 123, 138.