Marian Józef Woźniakowski

Plutonowy podchorąży

Dowódca drużyny W oddziale służył do 30 marca 1940 r. Poległ w walce pod Huciskami 30 marca 1940 r.