Leon Wujec "Wojnar"

Szeregowy

W oddziale od 20 stycznia do 13 marca 1940 r.