Leopold Zaborek "Orlik"

Szeregowy

W Oddziale Wydzielonym WP od lutego do 13 marca 1940 r.