Tomasz Zdzienicki "Tom"

Szeregowy

Brat Andrzeja Zdzienickiego. Urodził się w 1922 r. Więziony w Opocznie. Zaginął w 1944 r.