Stanisław Zagdański

Pochodził z Huty koło Gałek. Poległ w czasie walk oddziału.

U M. Szymańskiego występuje pod imieniem Władysław. Z. Wroniszewski w opracowanie Końskie i powiat konecki 1939-1945 podaje również dane Stanisława Zagdańskiego z Mechlina, lat 25, zmarłego 18 kwietnia 1940 roku. Przypuszczalnie może chodzić o tą samą osobę.

 

 


Źródło:
1. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986 r., s. 44;
2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 308;
3, Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI s. 183.