Jakub NN "Rokita"

Ranny w bitwie pod Huciskami. Leczył się przez pewien czas w osadzie leśnej Rudków niedaleko Hubcisk.