Ignacy Pałgan

Pochodził z Przysuchy. Do OWWP wstąpił razem z Antonim Smerdzyńskim.