Ignacy Pałgan

Pochodził z Przysuchy.

Do OWWP wstąpił razem z Antonim Smerdzyńskim.