Antoni Fidos

Prawdopodobnie pochodził z Borkowic koło Przysuchy lub z okolic. Mieszkał w Skrzyńsku. Do OWWP wstąpił ok. 25 marca 1940 r. Rozstrzelany przez Niemców ok. 1943 r. 

 

 Źródło: 
K. i M. Małeccy, Przysucha w latach wojny i okupacji niemieckiej, Wrocław 2001, maszynopis, s. 30.