Tadeusz Szczygielski

Student medycyny z Warszawy. W OWWP od 27 marca 1940 r.