Mirosław Wesołowski

Pochodził prawdopodobnie z Furmanowa. Dołączył do oddziału w Hucisku. Służył w kawalerii. Brak go w innych relacjach. 1. A. Zdzieniecki, Ze wspomnień hubalczyka, Rzeszów 2005, s. 26-27.