Szczepan Sak

Szeregowy W OWWP do 30 marca 1940 r. Poległ w potyczce patrolu pod Stefankowem 30 marca 1940 r. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Ruskim Brodzie.