Szczepan Sak

Szeregowy

W OWWP do 30 marca 1940 r.

Poległ w potyczce patrolu pod Stefankowem 30 marca 1940 r.

Pochowany na cmentarzu parafialnym w Ruskim Brodzie.