Czesław Grzegorski

Instruktor 
Oficer do sp. oświatowo – kulturalnych 

Urodził się 14 maja 1909 roku w Poświętnem, gmina Studzianna, pow Opoczno. Był jednym z czworga dzieci Antoniego i Bronisławy z domu Górskiej. Do wybuchu wojny był działaczem „Wici”. 

Od listopada 1939 r. współpracował z OWWP, a od 15 stycznia do maja 1940 r. był żołnierzem oddziału. 

Po rozwiązaniu oddział służył w BCh w stopniu majora. 

Po wojnie był redaktorem takich pism jak „Nowa Wieś” i „Plon”. 

Zmarł 22 lutego 1976 roku w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Poświętnem. 

Źródło: 
Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr Hubala, Warszawa 1987, s. 294 
S. Ignar, Wspomnienie o Czesławie Grzegorskim 
Nekrolog 
J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Mazowiecki 2009, s. 79