Tadeusz Brzeski "Dzidek"

Szeregowy 

Urodził się 11 czerwca 1921 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Syn Kazimierza i Wiktorii. 
W okresie od października 1936 roku do lipca 1938 roku odbył ćwiczenia w oddziałach Przysposobienia Wojskowego (PW) otrzymując świadectwo ukjończenia II stopnia PW na obozie w Sulejowie przy 25 pułku piechoty w Piotrkowie Trybunalskim. W 1938 roku ukończył szkołę zawodową, zdobywając zawód fryzjera, który później z dużym powodzeniem praktykował na żołnierzach OWWP w Gałkach. 
Przed wojną był pracownikiem umysłowym. Jako przedpoborowy nie brał bezpośredniego udziału w wojnie obronnej 1939 roku. Brał natomiast udział w działaniach Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (obrona cywilna). 

W OWWP od początku lutego 1940 r. Do oddziału skierowany został przez Adama Bartczaka razem z bratem Eugeniuszem i Władysławe Osińskim. Został zakwaterowany w szkole i przydzielony do plutonu piechoty dowodzonego przez ppor Jerzego Wustenberga „Tchórzewskiego”. Po częściowej demobilizacji oddziału, 13 marca 1940 roku, powrócił do Tomaszowa Mazowieckiego. W czerwcu 1940 roku został wywieziony do Bawarii gdzie pracował jako robotnik rolny. W styczniu 1941 roku udało mu się uciec i powrócił do Tomaszowa Maz. W styczniu 1942 roku ponownie został wywieziony na roboty, tym razem do Wrocławia, do fabryki jedwabiu. Po miesiącu znowu uciekł i powrócił w rodzinne strony. Jesienią 1942 roku znowu znalazł się w Niemczech w okolicach Lipska, gdzie pracował aż do wyzwolenia w 1945 roku. 

Zmarł 31 maja 1987 roku i pochowany został na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ulicy Smutnej (kwat. 11B) w Tomaszowie Mazowiecki. 

Odznaczony był: 
Krzyżem Partyzanckim (1974 r.) 
Medalem Zwycięstwa i Wolności (1976 r.) 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985 r.). 

Źródło: 
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 292; 
2. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 58-59; 
3. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986 r., s. 107.