Eugeniusz Brzeski

Urodził się 23 sierpnia 1912 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Syn Kazimierza i Wiktorii. Starszy brat Tadeusza Brzeskiego (ps. „Dzidek”). Wykonywał zawód robotnika. 

Do Oddziału, razem z Tadeuszem Brzeskim i Władysławem Osińskiem, skierował go Adam Bartczak. 

W oddziale służył od lutego do 13 marca 1940 r. Po częściowej demobilizacji oddziału powrócił do Tomaszowa Maz. i podjął pracę w ZWZ. Wiosną 1942 roku wstąpił do oddziału dywersyjno – partyzanckiego „Mściciel”, którego dowódcą był Zdzisław Kiełbasiński „Dabal” – „Bystry”. Brał udział w wielu akcjach dywersyjnych na terenie powiatu rawskiego. Jedną z ostatnich akcji w których brał udział była potyczka z patrolem niemieckiej żandarmerii koło leśniczówki Albertyn w pierwszej dekadzie stycznia 1943 roku. 
Aresztowany 30 stycznia 1943 roku razem z Edwardem Kuszewskim ps. „Ekspedyt” ze wsi Olszowiec osadzony został w areszcie Gestapo na Zapiecki 8, w Tomaszowie Mazowieckim. 
Kuszewski nie wytrzymał tortur i nastąpiły dalsze aresztowania w tomaszowskiej konspiracji. 
Eugeniusz Brzeski został zamordowany 15 marca 1943 roku. 

Pamiątkowa tablica z datą śmierci znajduje się na cmantarzu wojennym w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Smutnej. 

Źródło: 
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 292; 
2. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 58; 
3. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986 r., s. 107.