Kazimierz Cała "Mały"

St. szeregowy 

Syn Józefa i Apolonii. Urodził się 6 stycznia 1918 roku w Tomaszowie Mazowieckim. 

W oddziale służył od 4 do 13 marca 1940 r. 

Wspomnienia Kazimierza Cały: 
„W końcu lutego 1940 Mieczysław Małecki oznajmił mi, te na terenie opoczyńskiego znajduje się oddział partyzancki, do którego on z bratem Marianem chcą się zgłosić. Oświadczyłem mu, że i ja również chętnie zgłosiłbym się do tego oddziału. W dniu 2 marca 1940 r. nastąpiło spotkanie w parku im. Radego z porucznikiem tegoż oddziału i omówienie naszego wyjazdu. 4 marca z dworca kolejowego pojechaliśmy pociągiem do Opoczna, gdzie czekał już na nas łącznik, który zaprowadził nas do Oddziału w Gałkach Krzczonowskich. Od pierwszej zagrody aż do końca wsi wychodzili witać nas chłopi i znajomi żołnierze - tomaszowianie. 
Po wprowadzeniu do kwatery dowódcy ustawiono nas w szeregu. Padła komenda: baczność w prawo patrz! Z drugiej izby wyszedł człowiek z brodą (mjr., Hubal"), Adiutant - kolega z Tomaszowa Maz. zameldował mu o przybyciu do Oddziału l O ludzi z Tomaszowa Maz. Major wygłosił krótkie przemówienie o celu, zadaniach i warunkach przyszłej wałki. Potem była przysięga. Ci, którzy służyli w wojsku, dostali się do plutonów czynnych, natomiast niesłużący zostali skierowani na przeszkolenie do plutonu piechoty. Dowódcą mego szkoleniowego plutonu był tomaszowianin Marian Tarkowski. Brałem udział w ćwiczeniach i patrolach oraz pełniłem warty”. 

Po częściowej demobilizacji oddziału w dniu 13 marca 1940 roku przeszedł do pracy w ZWZ gdzie służył do maja 1943 r. Zagrożony aresztowaniem wyjechał do Małcza koło Lubochni i pracował jako gajowy. Nastęnie w czerwcu 1943 roku wyjechał na roboty do Niemiec. 

Po wojnie powrócił do Tomaszowa Mazowieckiego. 
Zmarł 12 lipca 1986 roku i pochowany został na cmentarzu przy ulicy Smutnej (kwatrea 4.) w Tomaszowie Mazowieckim. 

Źródło:
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 292; 
2. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 60; 
3. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986 r., s. 107; 
4. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI s.21.