Zenon Gorzelak

Plutonowy 

D-ca drużyny. W OWWP od lutego do 10 kwietnia 1940 r. Od czerwca 1940 r. w ZWZ. Źródło:
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 294; 
2. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 62;