Ludomir Hibner

Ludomir Hibner – syn Antoniego i Leokadii, urodzony 2 października 1918 roku w Wolborzu. Szkołę powszechną ukończył w Tomaszowie Mazowieckim w którym zamieszkał od wczesnych lat chłopięcych. Prze wybuchem II wojny światowej był zawodnikiem drużyny piłki nożnej w RKS „Lechia” w Tomaszowie Mazowieckim. W oddziale mjr. Hubala przebywał od stycznia do 13 marca 1940 roku. Obawiając się aresztowania wyjechał w 1941 roku na roboty do Niemiec a wraz z nim jego bliski kolega Antoni Szumieł. Pod nieobecność poszukiwanego i skutecznie ukrywającego się Ludomira, hitlerowcy aresztowali w zamian jego brata Ryszarda Hibnera i uwięzili go w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. W Niemczech Ludomir pracował w gospodarstwie rolnym z którego pewnego razu wraz z kolegą Edwardem Wójcińskim próbował zbiec do kraju. Po pokonaniu kilkudziesięciu kilometrów uświadomił sobie dopiero wtedy olbrzymie ryzyko związane z aresztowaniem przez żandarmerię niemiecką i pewną wywózką do obozu koncentracyjnego. Postanowił zaniechać dalszej ucieczki i zawrócić. Po całodobowej nieobecności w gospodarstwie, bauer i tak okazał się na tyle wyrozumiały i wspaniałomyślny, że wymierzył uciekinierom za karę jedynie po kilka przymusowych „batów”. 

Po zakończeniu wojny i wyzwoleniu przez aliantów w 1945 roku zamierzał powrócić do kraju. Przypadek zrządził, że mimo podjęcia trzykrotnych prób nie udało mu się znaleźć na liście powracających Polaków do kraju. Uznał do za swoisty znak, że nie jest mu dane wracać w ojczyste strony do nowej komunistycznej rzeczywistości. Wybrał więc jak setki innych rodaków emigrację do Wielkiej Brytanii i zamieszkał w Leeds. Jego kolega Antoni Szumieł osiedlił się na stałe we Francji. Ludomir Hibner pracował w hucie stali w Leeds a w ostatnich latach przed przejściem na emeryturę w rozlewni wód gazowanych. 

Zmarł 25 października 2010 roku i pochowany został na cmentarzu Denio w miejscowości Pwllheli w hrabstwie Gwynedol w Północnej Walii. 

Z. Kosztyła mylnie podaje jego imię jako Lucjan. 

Źródło: 
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 295. 
2. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 62. 

Galeria: