Stefan Karp

Urodził się 29 maja 1902 roku w Tomaszowie Mazowiecki. Syn Andrzeja i Józefy. Uczestniczył w Kampanii Wrześniowej 1939 roku.

W OWWP służył od lutego do 13 marca 1940 r. W latach 1943-1944 służy w oddziale Kedywu "Wicher" (w składzie 25 pp AK) dowodzonego przez porucznika Witolda Kucharskiego "Wichra" i przyjmuje pseudonim "Walenty. Rozkazem Komendanta Okręgu z dnia 10 października 1944 roku awansowany zostaje na sierżanta. Pełnił funkcje dowódcy drużyny, szefa oddziału, podoficera rachuby i instruktora szkoleniowego. Został ranny w pod Wincentowem podczas przedzierania się oddziału "Wicher" przez szosę Końskie-Kielce w dniu 9 października 1944 roku. "Nadzwyczajne szczęście miał „Walenty", który ciężko ranny stracił przytomność i wówczas został obdarty z munduru przez własowców. Żołdacy znaleźli w jego torbie sporą ilość kompanijnej gotówki, więc przestali interesować się swoją ofiarą i porzucili go. Ranny odzyskawszy przytomność przeczołgał się do najbliższej chaty, gdzie znalazł schronienie u przyjaznych gospodarzy. Później, gdy już polepszył się stan jego zdrowia, stał się przedmiotem żartów kolegów, którzy kpili z niego, że od śmierci wykupił się za pułkowe dolary, które przechowywał w torbie."(3 s. 386) Odznaczony został trzykrotnie Krzyżem Walecznych i Orderem Virtuti Militari kl. V. za udział w walce pod Białym Ługiem w dniu 27 października 1944 roku. Zmarł 14 lipca 1975 roku. Pochowany został w Tomaszowie Mazowieckim na cmentarzu przy ulicy Smutnej. (Kw. 19)

Źródło:
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 296; 
2. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 62; 
3. Dzieje 25 pp Armii Krajowej, praca zbior. pod red. M. Kopa, Łódź 2001, s. 164, 386.