Kazimierz Kubacki

Urodził się 31 sierpnia 1917 roku w Wolborzu. Syn Władysława i Józefy. Pochodził z Tomaszowa Mazowieckiego.

Do OWWP zgłosił się w lutym. Zginął 13 marca 1940 roku podczas powrotu z ćwiczeń. Patrol w którym się znajdował został ostrzelany w wyniku pomyłki. Kubacki zginął na miejscu.

Pochowany został w lesie koło Gałek Krzczonowskich.

 

 

 

Źródło:
1. M. Szymański, Związki oddziału majora Hubala z Tomaszowem Mazowieckim, AMW Białystok, sygn. III/3/7 s. 5; 
2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 298; 
3. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 63;