Kazimierz Kubacki

Urodził się 31 sierpnia 1917 roku w Wolborzu. Syn Władysława i Józefy. Pochodził z Tomaszowa Mazowieckiego. Do OWWP zgłosił się w lutym. Zginął 13 marca 1940 roku podczas powrotu z ćwiczeń. Patrol w którym się znajdował został ostrzelany w wyniku pomyłki. Kubacki zginął na miejscu. Pochowany został w lesie koło Gałek Krzczonowskich. 1. M. Szymański, Związki oddziału majora Hubala z Tomaszowem Mazowieckim, AMW Białystok, sygn. III/3/7 s. 5; 2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 298; 3. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 63;